1 Մանկավարժական խորհրդի նիստ

 2021թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-23-ը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ


  1. Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն)

  2. 2021-2022 ուսումնական տարվա հաստատության մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում և մանկավարժական խորհրդի քարտուղարի ընտրություն (զեկուցող՝ տնօրեն)

  3. Վերաքննությունների կազմակեպում զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ)

  4. Մանկավարժական խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել ուսումնադաստիարակչական տարեկան պլանի հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն)

  5. Դասագրքերի բաշխում (զեկուցող՝ տնօրեն, գրադարանավար)

  6. ՈՒսումնական հաստատության աշխատանքային շաբաթվա տևողության և ռեժիմի հաստատում  (զեկուցող՝ տնօրեն)

  7. Ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկում (զեկուցող՝ տնօրեն)

Comments