«Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների ՀՊՉ-ի և առարկայական ծրագրերին համապատասխան վերապատրաստում և մենթորների կողմից աջակցության իրականացում»


 Տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ - Խումբ 1,    խումբ 2,      խումբ 3,     խումբ 4


Ուսուցիչների վերապատրասում -     խումբ 1,      խումբ 2,    խումբ 3,  խումբ 4,  

խումբ 5,  խումբ 6

Comments