2022-2023 թ-ի առարկայական լրամշակված ծրագրեր

 2022-2023 ուսումնական տարում Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի հիմքի վրա առարկայական լրամշակված ծրագրեր


 1 Հրաման 42-Լ, 29.08.2022 թ.

  «Շախմատ» առարկայի 2-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

 2․Հրաման 40-Լ, 29.08.2022 թ.

  «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» առարկայի 2-րդ, 7-րդ և 10-րդ     դասարանների լրամշակված ծրագրեր

3․Հրաման 39-Լ, 29.08.2022 թ.

«Տեխնոլոգիա» առարկայի 2-րդ և 5-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

4․Հրաման 43-Լ, 29.08.2022 թ.

«Քիմիա» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

5Հրաման 38-Լ, 29.08.2022 թ.

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի 5-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

6․Հրաման 37-Լ, 29.08.2022 թ.

«Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի 10-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

7․Հրաման 36-Լ, 29.08.2022 թ.

2-րդ և 5-րդ դասարանների «Մայրենի», 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հայոց լեզու», 7-րդ դասարանի «Գրականություն», 10-րդ դասարանի «Հայ գրականություն» առարկաների լրամշակված ծրագրեր

8․Հրաման 35-Լ, 29.08.2022 թ.

2-րդ և 5-րդ դասարանների «Մաթեմատիկա», 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հանրահաշիվ», «Երկրաչափություն» առարկաների լրամշակված ծրագրեր

9Հրաման 34-Լ, 29.08.2022 թ.

«Կերպարվեստ» առարկայի 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

10․Հրաման 33-Լ, 29.08.2022 թ.

«Կենսաբանություն» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

11․Հրաման 32-Լ, 29.08.2022 թ.

«Իմ հայրենիքը» առարկայի 5-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

12․Հրաման 31-Լ, 29.08.2022 թ.

«Հայոց պատմություն» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

13․Հրաման 30-Լ, 29.08.2022 թ.

«Հասարակագիտություն» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

14․Հրաման 29-Լ, 29.08.2022 թ.

«Համաշխարհային պատմություն» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

15․Հրաման 28-Լ, 29.08.2022 թ.

«Ֆիզկուլտուրա» առարկայի 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված

 ծրագրերը

16․Հրաման 27-Լ, 29.08.2022 թ.

«Ֆիզիկա» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

17․Հրաման 26-Լ, 29.08.2022 թ.

«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի 2-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

18Հրաման 25-Լ, 29.08.2022 թ.

«Երաժշտություն» առարկայի 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

19․Հրաման 24-Լ, 29.08.2022 թ.

«Բնություն» առարկայի 5-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

20․ Հրաման 41-Լ, 29.08.2022 թ.

«Աշխարհագրություն» առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

21․Հրաման 23-Լ, 29.08.2022 թ.

«Արվեստ» ինտեգրված առարկայի 7-րդ և 10-րդ դասարանների լրամշակված ծրագրեր

Comments