ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի 2022թ․ ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը

ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի 2022թ․ ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը 

Comments