Սեպտեմբեր 2022

Սեպտեմբեր


 1. Սեպտեմբերի 1: Միջոցառում՝ նվիրված Գիտելիքի և դպրության օրվան։ 

 2. Սեպտեմբերի 21: Միջոցառում՝ նվիրված ՀՀ Անկախության տոնին։ 

 3. ՆԴՎ։ Տարրական դպրոց։ Ընթերցանության գնահատում 2-4-րդ դասարաններում։

 4. ՆԴՎ։ Միջին դպրոց։ Նախնական (մնացորդային) գիտելիքների ստուգում հանրահաշվից և երկրաչափությունից 9-րդ դասարաններում  https://docs.google.com/presentation/d/13H-i3VzN-VSdj_VqGIwrbpULZLGjK9du/edit#slide=id.p1

 5. ՆԴՎ։ Ավագ դպրոց։ Նախնական (մնացորդային) գիտելիքների ստուգում հայոց լեզվից և հայ գրականությունից 10-րդ դասարաններում  https://docs.google.com/presentation/d/13H-i3VzN-VSdj_VqGIwrbpULZLGjK9du/edit#slide=id.p1

 6. ՆԴՎ։ Դասամատյանների ստուգում։ 

 7. Ծնողական խորհրդի ձևավորում:

 8. Աշակերտական խորհրդի ձևավորում:

 9. Սեպտեմբերի 26-30-ը հրավիրել Հաստատության մեթոդմիավորումների  նիստեր հետևյալ օրակարգով․

 1. Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում

 2. Օրվա դասի պլաններին, ուսումնական նախագծերին ներկայացվող պահանջների քննարկում

 3. Ուսումնական նախագծերի պլանների երաշխավորում

 4. Առարկայական խմբակների պլանների երաշխավորում

 5. Երկարօրյա ուսուցման ծրագրերի երաշխավորում 

 6. 2-4-րդ դասարաններում ընթերցանության գնահատման արդյունքների քննարկում (հարցը գրել համապատասխան մեթոդմիավորման օրակարգում)։ (Ուսումնասիրության թղթապանակը կցել արձանագրությանը)

 7. 9-րդ դասարանում հանրահաշվից գիտելիքների  ստուգման արդյունքների քննարկում (հարցը գրել համապատասխան մեթոդմիավորման օրակարգում)։ (Ուսումնասիրության թղթապանակը կցել արձանագրությանը)

 8. 10-րդ դասարանում հայոց լեզվից գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում  (հարցը գրել համապատասխան մեթոդմիավորման օրակարգում)։ (Ուսումնասիրության թղթապանակը կցել արձանագրությանը):

Comments