Սեպտեմբեր 2023-2024

 

Սեպտեմբեր 

 

1.      Միջոցառում։  

1)      Գիտելիքի և դպրության օրվան։ 

2)      ՀՀ Անկախության տոն։ 

3)      Սեպտեմբերի 27-հերոսացած մեր տղաներ: 

2.       ՆԴՎ։ 

1.       Ընթերցանության գնահատում 2-4-րդ դասարաններում։ 

2.     Մնացորդային գիտելիքների ստուգում հանրահաշվից և երկրաչափությունից 9-րդ դասարաններում: 

3.  Մնացորդային գիտելիքների ստուգում հայոց լեզվից և հայ գրականությունից 10-րդ դասարաններում: 

4.  Դասամատյանների ստուգում։  

1)-----------դասարանի-------առարկայի թեմատիկ պլանի համապատասխանությունը դասամատյանում գրանցված  դասերի թեմաներին։ 

2)----------դասարանի-----առարկայի տնային աշխատանքի համապատասխանությունը օրվա դասի թեմային։ 

3)--------դասարանի-------առարկայի էջում գնահատման գրանցումների առկայությունը: 

4)---------դասարանի սովորողների բացակայություններ հաշվառման առկայությունը: 

5)----------դասարանի------առարկայից  թեմատիկ գրավոր աշխատանքների, գործնական աշխատանքների, ուսումնական նախագծերի առկայությունը: 

5.     Ծնողական խորհրդի ձևավորում: 

6.     Աշակերտական խորհրդի ձևավորում: 

7.    Մեթոդմիավորման նիստ։  
Օրակարգ 

1.    Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում 

2. Օրվա դասի պլաններին, ուսումնական

նախագծերին        ներկայացվող պահանջների հաստատում 

3.  Ուսումնական նախագծերի երաշխավորում 

4. Առարկայական խմբակների երաշխավորում 

5.    ՆԴՎ արդյունքների քննարկում։ 

 

 


Comments