ՇԻՐԱԿ «ԵՍ ԵՄ ՌԵԺԻՍՈՐԸ» ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾComments