Skip to main content

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ առարկայական ծրագրերը հաստատելու մասին

«ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարանների առարկայական ծրագրերը հաստատելու մասին»


Հրաման N 46 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Երաժշտություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 47 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Կերպարվեստ» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 48 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Աշխարհագրություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 49 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-րդ դասարանի «ԲՆություն» առարկայի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 50 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ դասարանի «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 51 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Ֆիզիկա» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 52 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Կենսաբանություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 54 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ և 5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 55 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ և 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 60 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ դասարանների «Մաթեմատիկա», 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հանրահաշիվ», «Երկրաչափություն» առարկաների ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 62 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հասարակագիտություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 63 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 10-րդ դասարանի «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 64 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-րդ դասարանի «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 65 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ և 5-րդ դասարանների «Մայրենի», 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հայոց լեզու», 7-րդ դասարանի «Գրականություն», 10-րդ դասարանի «Հայ գրականություն» առարկաների ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 12-Ն  24․02․2023 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների «Մայրենի»  5-րդ դասարանի լրամշակված ծրագիր

Հրաման N 66 -Ն, 24.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ դասարանի «Շախմատ» առարկայի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 68 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Արվեստ» ինտեգրված առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին


Հրաման N 69 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 70 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Համաշխարհային պատմություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 71 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 10-րդ դասարանում հենքային ուսուցման համար «Հանրահաշիվ» և «Երկրաչափություն» առարկաների ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 72 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Հայոց պատմություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 73 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-րդ դասարանի «Իմ հայրենիքը» առարկայի ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N 74 -Ն, 30.11.2022 թ.

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-րդ և 10-րդ դասարանների «Քիմիա» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին


Հրաման N 1820-1834-Ն, 14․09․2023թ․

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-9-րդ դասարանների «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի երրորդ օտար լեզվի առարկայական ծրագիրը «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն» հաստատելու մասին

Հրաման N 116-Ն, 29․09․23թ․

ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ և 7-րդ դասարանների «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի ծրագրերը հաստատելու մասին

Comments