Մեդիագրագիտության դասընթացՀունիսի 28-ին «Մեդիա նախաձեռնությունների» կենտրոնում մեկնարկվեց մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթացը՝ Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի մասնագետների և փորձագետների համար:

Դասընթացի նպատակն է օգնել մասնակիցներին ավելի լավ պատկերացնել մեդիագրագիտության դերը հասարակության մեջ:

  •       Հասկանալ մեդիայի և ինֆորմացիայի դերը ժողովրդավարության մեջ.
  •      Հասկանալ մեդիայի բովանդակությունն ու դրա կիրառությունը.
  •      Արդյունավետորեն գտնել և կիրառել տեղեկատվությունը.
  •       Քննադատորեն գնահատել ինֆորմացիան և դրա աղբյուրները.
  •    Կիրառել նոր և ավանդական մեդիայի ձևաչափեր.
  •       Ընկալել մեդիաբովանդակության սոցիալ-տնտեսական համատեքստը.
  •       Տարածել ՄԻԳ-ը աշակերտների մեջ.
  •    Արդյունավետ ներդնել առարկայական ծրագրերում: Դասընթացի ընթացքում քննարկվեցին մեդիագրագիտության հիմնական հասկացությունները: Մասնակիցները կատարեցին խմբային աշխատանքներ «Հաղորդակություն և մեդիա», «Էվոլյուցիա և ազդեցություն» գաղափարների շուրջ: Ներկայացրեցին, թե  ինչպե՞ս է հաղորդակցման ժամանակակից միջավայրը փոխել իրենց կյանքը վերջին տասը տարում՝ առօրյայում, կենցաղում, սովորություններում: Քննարկեցին հաղորդակցության ձևերի ազդեցությունը պատմական իրադարձությունների, առևտրի, տնտեսության, հասարակության, լեզվի, մտածողության, գիտության, մշակույթի զարգացման վրա:

 Տեսանյութը՝ ստորև

https://cloud.mail.ru/public/JtTy/MXd62khut


 

Comments