Սեմինար-քննարկում «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամում «Նախագիծ, նախագծի իրականացման քայլերը» թեմայով

 Սույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին «ԿԶՆԱԿ» հիմանդրամում տեղի ունեցավ առկա սեմինար՝ «Նախագիծ, նախագծի իրականացման քայլերը» թեմայով:

Սեմինարի նպատակն էր՝ 

Ներկայացնել նախագծային աշխատանքների իրականացման 

  • քայլերը 
  • տեսակները
  • ներկայացման ձևերը
  • գնահատման չափանիշները

Սեմինարի ավարտին, ինչպես նաև հետագա շարունակական աշխատանքների ընթացքում ակնկալվում է, որ  մասնակիցները՝ 

կիմանան ՝

  • նախագծերի իրականացման առանձնահատկությունները՝  ի նպաստ սովորողի ճանաչողական հմտությունների, սեփական գիտելիքներն ինքնուրույն ձևակերպելու, տեղեկատվական տարածքում կողմնորոշվելու, քննադատական և ստեղծագործական մտածողության ձևավորման ու զարգացման նպատակով,
  • նախագծերի իրականացման քայլեր, 
  • նախագծերի գնահատման չափանիշները: 

 Սեմինարի ընթացքում տեսական նյութը զուգորդվում էր գործնական տարբեր  աշխատանքով, որի ընթացքում մասնակիցները աշխատանքները ներկայացնում էին  խմբային և անհատական տարբերակով:

Սեմինարի մասնակիցները բավականին ակտիվ մասնակցել էին բոլոր քննարկումներին, նրանք կարևորեցին սեմինարների անընդհատ հետևողական կազմակերպումը և հանդես եկան տարբեր առաջարկություններով՝ հետագայում աշխատանքները շարունակելու ուղղությամբ:

 Որպես սեմինարի ավարտական առաջադրանք հանձնարարվեց  սովորողների հետ միասին ծրագրային նյութից ընտրել թեմա և իրականացնել կարճաժամկետ նախագիծ: Հաջորդ առկա հանդիպմանը ներկայացնել արդյունքները: 

Սեմինարի  մասնակիցներից ցանկություն հայտնեցին շարունակել աշխատանքները:


  «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի  գնահատման մշակման և զարգացման բաժնի

մասնագետ՝ Սաթենիկ ՀայթյանComments