«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի բլոգների այս շաբաթվա նորությունները

 


ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

«Մաթեմատիկա» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

«Ռուսաց լեզու» առարկայի կիսամյակային ամփոփիչ բնութագրի ձևանմուշ

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ՃՆՇՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Կյանքի հմտությունների ինտոգրված ձեռնարկ միջին դպրոցի ուսուցիչների համար(քաղաքացիական դաստիարակություն)

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՌԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑComments