Վերապատրաստումների մշտադիտարկում Կոտայքի մարզում

 Հունիսի 15-ին «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանը և տնօրենի տեղակալ Ինգա Վարդանյանը   իրականացրել են մշտադիտարկում Հրազդանի հ.1 ավագ և Աբովյանի հ. 10 հիմնական դպրոցներում, որտեղ վերապատրաստվում էին Կոտայքի մարզի տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ:

Յուրաքանչյուր դպրոցում վերապատրաստման աշխատանքները ընթացել են 2-ական խմբերով:
Comments