ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ՍՏՈՒԳՈՂ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (6-ՐԴ, 8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ,ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ)


ԱՌԱՐԿԱՆԵՐComments