Տեղեկատվական սեմինար Արմավիրի հ.1 ավագ դպրոցում
Դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ ԿԳՄՍՆ «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի տնօրենի ժ/պ Արտաշես Թորոսյանը, տնօրենի տեղակալ Ինգա Վարդանյանը, Չափորոշչի լրամշակման և զարգացման բաժնի պետ Աիդա Սարգսյանը, նույն բաժնի մասնագետ Լիանա Զոհրաբյանը Արմավիրի մարզի Արմավիրի թ.1 ավագ դպրոցում Արմավիրի մարզի դպրոցների տնօրենների, տնօրենների տեղակալների և ուսուցիչների համար վարեցին տեղեկատվական սեմինար՝ հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի և կրթական համակարգում կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ: 
Արտաշես Թորոսյանը ներկայացրեց Տավուշի մարզի ուսումնական հաստատություններում նոր ՀՊՉ-ի և նրա հիման վրա ստեղծված առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի փորձարկման ընթացքը, առաջացած խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի մասնագետների աշխատանքները: Պատմեց Տավուշում իրականացված մշտադիտարկումների, սկզբնական շրջանում մանկավարժական կազմի մտահոգությունների մասին: Նշեց, որ փոփոխությունների մասին սկզբում այլ տեսակետներ կային, որոնք ժամանակի ընթացքում վերացան, և ուսուցիչները նկատեցին, որ բովանդակային փոփոխությունները կրթության բովանդակության տրամաբանության և ուսուցման մոտեցումների մեջ են: Բացահայտեցին, որ կատարվել են փոփոխություններ ուսումնական առարկաների բովանդակության մեջ, փոխվել են պահանջները՝ թեմայի մատուցման և գնահատման հարցում: Արտաշես Թորոսյանը հավելեց, որ Տավուշում փորձարկումից հետո լրամշակվել և բեռնաթափվել են ծրագրերը՝ հաշվի առնելով Տավուշի մասնագետների կարծիքները և առաջարկությունները։ Ներկայացրեց ներդպրոցական վերահսկողության ճիշտ կազմակերպման կարևորությունը դպրոցում, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներում և դրա մեծ նշանակությունը նոր չափորոշիչներին անցնելիս։ 

Աիդա Սարգսյանը խոսեց սովորողների մոտ կարողունակությունների ձևավորման կարևորության մասին, նշեց, որ 21-րդ դարի պահանջներն այլ են և ակադեմիական գիտելիքներից զատ անհրաժեշտ են սովորողների մոտ ձևավորել հմտություններ, արժեքային համակարգ և սեփական դիրքորոշում ունենալու կարողունակություններ, որոնց ձևավորման և զարգացման ուղին տրվում է հանրակրթության պետական նոր չափորոշչում: Ներկայացրեց նոր ՀՊՉ-ի կառուցվածքը և բաղադրիչները։ Խոսելով հիմնական բովանդակային փոփոխությունների մասին, ներկայացրեց չափորոշչի կարողունակահեն բնույթը և նրա հիմքում ընկած 8 առանցքային կարողունակությունները։ Խոսեց հանրակրթական տարրական, հիմնական և միջնակարգ ծրագրերի շրջանավարտների ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների մասին, կարևորեց վերջնարդյունքների ապահովումը ուսումնառության գործընթացում՝ սովորողի կարողունակությունները զարգացնելու համար։ Առարկայական չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունները ներկայացրեց Լիանա Զոհրաբյանը: Նա խոսեց ուսումնական առարկայի չափորոշչի հիմնական բաղադրիչների, ուսումնական առարկայի օրինակելի ծրագրերի, ծրագրերի ներկայացման ձևաչափի մասին: Ներկայացրեց, թե ինչպես կարելի է օգտվել ԿԳՄՍՆ կայքում տեղադրված, 09.12.2022թ. հաստատված նոր առարկայական չափորոշիչներից և ծրագրերից:
Այնուհետև զուգահեռ անցկացրեց ԲՏՃՄ բնագավառի «Աշխարհագրություն» և Հայոց լեզու և գրականություն բնագավառի «Հայոց լեզու» առարկաների առարկայական չափորոշիչների ընդհանուր կառուցվածքների միջև՝ կարևորելով խաչվող հասկացությունները, թեմայի վերջնարդյունքները և ՀՊՉ-ի վերջնարդյունքները։ 

Ինգա Վարդանյանը խոսեց ուսումնական պլանի, դրա կարևորության մասին, տեղեկացրեց «ԿԶՆԱԿ»-ի կայքում տեղադրված ուսումնական պլանների, ուսումնական գործընթացում անհրաժեշտ գործիքների և ուսումնական ռեսուրսների մասին։ Ցուցադրեց, թե ինչպես կարելի է օգտվել «Պաշարների շտեմարանից» և «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի բլոգում ուսումնառությանը օժանդակող այլ նյութերից։ Կարևորեց կարողունակահեն կրթության անցման անհրաժեշտությունը, խոսեց սովորողների իմաստային դիրքորոշումների դերի և առօրյա կյանքում սովորողների իրավիճակային խնդիրների մասին։ Ներկայացրեց առաջին կարգի բարդության հարցերի նշանակության, ուսուցչի սեփական պատասխանատվության և ուսումնական հաստատության ՆՎԴշրջանակում առաջին կարգի բարդության խնդիրների կազմելու միջոցով դիտարկումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին։ 

 

Չափորոշչի լրամշակման և զարգացման բաժին

Comments