ԿԶՆԱԿ-ի մշտադիտարկումները Արագածոտնի մարզում

 «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների արդյունավետության գնահատման բաժնի մասնագետները սթ հունվարի 17-ից ՀՀ տարբեր մարզերի հանրակրթական դպրոցներում սկսել են մշտադիտարկումների շարք։ Մշտադիտարկումները իրականացվում են 2022 թ վերապատրաստված հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների մոտ՝ դասալսումների միջոցով։ 

ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետներն առաջինը այցելել են Արագածոտնի մարզ, դասալսումներ իրականացրել վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ՝ պարզելու համար, թե անցկացված նախաատեստացիոն պարտադիր վերապատրաստումները որքանով են արդյունավետ եղել, արդյո՞ք ուսուցիչները ստացած գիտելիքները և հմտությունները կիրառում են իրենց ամենօրյա աշխատանքում։ Բաժնի մասնագետները  նաև մեթոդամանկավարժական աջակցություն և հանգամանալից հետադարձ կապ են տալիս դասալսված ուսուցիչներին՝ հետագա աշխատանքները բարելավելու համար։ 

Բացի դասալսումներից՝ ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետները հարցազրույցներ են անցկացնում վերապատրաստված ուսուցիչների հետ՝ վերապատրաստման ծրագրի թեմաների յուրացումը պարզելու նպատակով։ 

ԿԶՆԱԿ-ի վերապատրաստման բաժնի մշտադիտարկումները հաջորդիվ կիրականացվեն Արարատի մարզում։  

 

Comments