2023 թվականի հունվարին ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի կատարած աշխատանքների մասին

 

Comments