«Դասի պլանավորման փուլերը և կիրառվող մեթոդները» Սեդա Քոչարյանի հետ: Սեմինարի տեսաձայնագրությունը:

 

Comments