Նոյեմբեր 2022

 Նոյեմբեր 

 1. Միջոցառում։Արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումներ: Լրացուցիչ խոսք/ 
 2. Հանրակրթության պետական չափորոշչի վերջն արդյունքների գնահատում 2-4-րդ դասարաններում (ՆԴՎ): 
 3. ՆԴՎ։ Գիտելիքների ստուգում հայոց պատմությունից 9-րդ դասարաններում։ 
 4. ՆԴՎ։ Ավագ դպրոց։ Գիտելիքների ստուգում «Մաթեմատիկա» առարկայից 10-րդ դասարանում։ 
 5. ՆԴՎ։ Դասամատյանների ստուգում։ 
 6. Ստեղծել առարկայական օլիմպիադաների հանձնաժողովներ: 
 7. Կազմակերպել ԲՏՃՄ առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական փուլը՝ առցանց եղանակով, ինչպես նաև կազմել հասարակագիտական առարկաների և ՆԶՊ-ի օլիմպիադաների հարցաշարը: 
 8. Ծնողական խորհրդի նիստ՝ նվիրված արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներին: 
 9. Աշակերտական խորհրդի նիստ՝ նվիրված սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը: 
 10. Նոյեմբերի 22-26-ը հրավիրել ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների նիստեր հետևյալ օրակարգով 
 11.  
 12. Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
 13. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում: 
 14. Սովորողների մոտ կարողությունների զարգացման գնահատման կազմակերպման պլանավորում կամ արդյունքների գնահատում: 
 15. ՈՒսումնական նախագծերի ծրագրերի, ընթացքի քննարկում և  արդյունքների ամփոփում: 
 16. Առարկայի (որոշում է դպրոցը) դասավանդման արդյունավետության գնահատման պլանավորում կամ արդյունքների ամփոփում: 
 17. Նոյեմբերի 28-30-ը հրավիրել ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների նիստեր հետևյալ օրակարգով 

 • Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում:
 • Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
 • Մեթոդմիավորման ուսուցիչներ …..յանի կողմից մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական սեմինարի կազմակերպման պլանավորում: 
 • Մեթոդմիավորման ուսուցիչներ ……յանի իրականացրած ուսումնական նախագծի ծրագրի հաստատում: 
 • Առաջին կիսամյակի արդյունքների քննարկում: 

Comments

 1. Բարև ձեզ: Մաթեմատիկայի թեստի հղումի թուլտվությունը փակ է:

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Post a Comment