ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ


1. Վերապատրաստողների վկայականներ

2Վերապատրաստված տնօրենների և տնօրենի տեղակալների վկայականներ

3 «Երկարօրյա ուսուցման կազմակերպումը ցածր առաջադիմությամբ սովորողների համար» ծրագիր

4Կարողությունների հավաստագիր

5ՀՀ Տավուշի մարզի հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման վկայակններ

6 Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների վերապատրասողների վկայականներ

7Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների վերապատրաստման վկայականներ

8 «Ես եմ ռեժիսորը» աշակերտական նախագծի հավաստագրեր

9 «Մասնակցության վկայականներ «Պատմություն #5 նախագծային ուսումնառություն»

10․Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության վերապատրաստված տնօրենների վկայականներ

11Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության վերապատրաստված մանկավարժական աշխատողների վկայականներ

12«Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների ՀՊՉ-ի և առարկայական ծրագրերին համապատասխան վերապատրաստում և մենթորների կողմից աջակցության իրականացում»

13 «Իմ կյանքը համայնքում» ծրագրի մասնակցության վկայականներ

14«Հետազոտենք և բացահայտենք աշխարհը» ծրագրին մասնակից ուսուցիչների հավաստագրեր

15«Հետազոտենք և բացահայտենք աշխարհը» ծրագրին մասնակից աշակերտների վկայականներ

16«Հայ երգը դպրոցում» նախագծին մասնակից դպրոցների վկայականներ

17«Մոլորակն ունի իմ ու քո օգնության կարիքը» նախագծին մասնակից ուսուցիչների հավաստագրեր

18«Մոլորակն ունի իմ ու քո օգնության կարիքը» նախագծին մասնակից աշակերտների վկայականներ

19«Սասնա ծռեր» աշակերտական աշխատաժողովին մասնակցած դպրոցների հավաստագրեր

20 ՀՊՉ-ի ներդրման շրջանակներում ոչ պետական դպրոցների վերապատրաստված տնօրենների և տնօրենի տեղակալների հրաման

21 ՀՊՉ-ի ներդրման շրջանակներում ոչ պետական դպրոցների վերապատրաստված ուսուցիչների հրաման

22․ 2021-2022 ուստարվա «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների և տնօրենի տեղակալների վերապատրաստումներ» ծրագրի արդյունքների հրամաններ

23․Հերթական ատեստավորման ենթակա վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալսման միջոցով մշտադիտարկման դասալսողի հուշաթերթի ձևանմուշը հաստատելու մասին 

24․ «Մեդիագրագիտությունը որպես դասավանդման և ուսումնառություն» դասընթացին մասնակից ուսուցիչների հրաման

25․«Իմ կյանքը համայնքում» աշակերտների փոխանակման ծրագրին մասնակից դպրոցների մասնակցության հրաման

26․«Ես մեդիագրագետ եմ» հանրապետկան նախագծի մասնակից դպրոցների վկայականներ

27․ «Մեդիագրագիտությունը որպես արդյունավետ դասավանդման և ուսումնառության կարողունակություն »  թեմայով սեմինարավար ուսուցիչների վկայականներ 

28․ «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենների և մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ» ծրագրին մասնակից տնօրենների անվանացանկը հաստատելու հրաման

29․«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի և մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ» ծրագրին մասնակից մանկավարժական աշխատողների անվանացանկը հաստատելու հրաման

30. «Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի» ծրագրի շրջանակներում մասնակցած ուսուցիչների անվանացանկը հաստատելու մասին հրաման

31․ «Երիտասարդները  հանուն բարենպաստ կլիմայի» խրագրին մասնակցած և հաջողությամբ ավարտած ուսուցիչների անվանացանկը հաստատելու 2 կրեդիտ շնորհելու մասին


32.«Թիչ» ծրագրով վերապատրաստված մենթորների   վկայականներ

Comments