ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ


Կերպարվեստ 

Երաժշտություն 

Անգլերեն 

Ռուսերեն 

Ֆրանսերեն

Գերմաներեն

Շախմատ 

Տեխնոլոգիա

Մայրենի 

Արվեստ

Իմ Հայրենիքը

Գրականություն

Հայոց լեզու 

Համաշխարհային պատմություն

Հասարակագիտություն

Հայոց պատմություն 

Ֆիզիկական կուլտուրա

Նախնական զինվորական պատրաստություն 

Ես և շրջակա աշխարհը 

Կենսաբանություն

Բնագիտություն

Բնություն

Մաթեմատիկա

Աշխարհագրություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Թվային գրագիտություն և համակարգչային գրագիտություն


Comments

  1. Բարև ձեզ , որ խնդրեմ կտեղադրեք Հ.Ե.Պ. առարկայի թեմատիկ պլանը, կանխավ շնորհակալ եմ

    ReplyDelete
  2. Բարև Ձեզ։Տեխնոլոգիա առարկայի նյութերը տեղադրված չեն։Խնդրում եմ տեղադրել

    ReplyDelete

Post a Comment