Posts

«ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ» ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Գրավոր և բանավոր խոսքի, գործնական աշխատանքների ուղեցույցներ

«Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տարեկան հաշվետվություն 2023