Posts

Մշտադիտարկում հերթական ատեստավորման ենթակա վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ

Վեբինար «Ուսուցչի կատարած աշխատանքի անհատական վերահսկողություն» թեմայով

Սեմինար - խորհրդատվություն

ՀՊՉ-ի ներդրման արդյունավետության բարձրացման նպատակով սեմինար Երևանի հ․94 դպրոցում

Աշխատաժողով «Ազգային գնահատման շրջանակի վերանայում» թեմայով

Մշտադիտարկում Երևանում

ՀՊՉ-ի ներդրման արդյունավետության բարձրացման նպատակով սեմինարներ Վայոց Ձորի մարզում

Սեմինարներ Արարատում ՀՊՉ-ի ներդրման արդյունավետության բարձրացման նպատակով

UNESCO Campus։ Վարպետության դաս՝ ատելության խոսքի ապակառուցում

Սեմինարներ Գեղարքունիքում ՀՊՉ-ի ներդրման արդյունավետության բարձրացման նպատակով

Հրավիրում ենք սեմինարի

Քանի՞ դասալսում կատարել

Մշտադիտարկումներ Երևանի ուսումնական հաստատություններում

ՏՐՎԵՑ «ԵՍ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԵՏ ԵՄ» ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

Դասալսումների մասին

Արհեստական բանականության օգտագործումը ուսումնական նախագծեր պլանավորելիս

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ասոցացված դպրոցների կողմից իրականացվող նախագծային աշխատանք «Ինչպես վերամշակել թափոնները»

ՀԱՍՈՒՆԱՑԱԾ ՍԵՄԻՆԱՐ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ