Posts

«ԻՄ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՕՐՅԱՆ

Մշտադիտարկում Տավուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանի ուսումնական հաստատություններում գիտելիքի ստուգման նպատակով

«ԻՄ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՕՐՅԱՆ

«ԻՄ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՕՐՅԱՆ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» («Հանրահաշիվ», «Երկրաչափություն») առարկաներից Շիրակի և Արմավիրի մարզերում դասալսումների իրականացման ծրագրի շրջանակներում «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մասնագետների մրցույթ (տասը թափուր տեղ)

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» («Հանրահաշիվ», «Երկրաչափություն») առարկաներից Լոռու և Տավուշի մարզերում դասալսումների իրականացման ծրագրի շրջանակներում «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մասնագետների մրցույթ (տասը թափուր տեղ)

Մշտադիտարկում Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի ուսումնական հաստատություններում գիտելիքի ստուգման նպատակով