Posts

Կրթական նորարարություններ բաժնի 2023թ. կատարած աշխատանքները

Ամփոփվել են ԿԶՆԱԿ հիմնադրրամի 2023 թվականին իրականացված աշխատանքները

Երկարօրյա ուսուցման կարգի որոշ պարզաբանումներ

ՎԵԲԻՆԱՐԻ ՀՐԱՎԵՐ - ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ՝ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՄՓՈՓՎԵՑ «ԵՍ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԵՏ ԵՄ» ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պայմանագրերի կնքման արարողություն՝ նվիրված կրեդիտային համակարգին ներդրմանը

Պայմանագրերի կնքման արարողություն՝ նվիրված կրեդիտային համակարգին ներդրմանը

Պայմանագրերի կնքման արարողություն՝ նվիրված կրեդիտային համակարգին ներդրմանը

Պայմանագրերի կնքման արարողություն՝ նվիրված կրեդիտային համակարգին ներդրմանը

«Ես կարևոր եմ» աշխատաժողով

Ուսուցչի մասնագիտական զարգացում. մեդիագրագիտություն

«Մոլորակն իմ ձեռքերում»՝ երիտասարդների աչքերով

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 70-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ասոցացված դպրոցների 70-ամյակ

«Նոր չափորոշչահեն կրթությունը Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում (ՆՈՒՀ)» նախագիծ

Պայմանագրերի կնքման արարողություն՝ նվիրված կրեդիտային համակարգին ներդրմանը

Համաժողով նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ասոցացված դպրոցների 70-ամյակին

Մեկնարկեց «Ես կարևոր եմ» աշխատաժողովը

ՀՊՉ ներդրման ընթացքում դպրոցներում և նախադպրոցական հաստատություններում իրականացվում է կարիքի գնահատում

Վեբինար «Քիմիա առարկայի օրվա դասի պլանի առանձնահատկությունները նոր ՀՊՉ-ի լույսի ներքո» թեմայով

Հայտերի ընդունում՝ նախադպրոցական կրթության վերաբերյալ աշխատաժողովի մասնակցության համար

Մշտադիտարկում Գեղարքունիքի մարզում

Ուսուցչի մասնագիտական զարգացում. Մեդիագրագիտություն

«ԵՍ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԵՏ ԵՄ» ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԾՐԱԳԻՐ ՀՐԱՎԵՐ

ՎԵԲԻՆԱՐԻ ՀՐԱՎԵՐ - ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ՝ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎԱՉԱՓՈՎ

Վեբինար «Հայոց պատմություն» առարկայից