Posts

«Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողներին վերապատրաստող մասնագետների /երաժշտության դաստիարակի/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար․ (1 թափուր տեղ)

«Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողներին վերապատրաստող մասնագետների /ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցչի (ֆիզհրահանգիչ)/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար․ (1 թափուր տեղ)

«Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողներին վերապատրաստող մասնագետների թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար․ (2 թափուր տեղ)

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կրթական նորարարությունների բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օգնական թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

«ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԻՐԿԱՆԱՑՆԱԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ՝ «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հանդիպում «Ալվան ծաղիկ սոցիալ-կրթական կենտրոն» ՀԿ-ի մասնագետների հետ