Posts

ԿԶՆԱԿ հիմնադրամում ամփոփվեց մեդիագրագիտության շաբաթը

"Обучение русскому языку как иностранному в условиях современной образовательной парадигмы"

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ՍՏՈՒԳՈՂ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (6-ՐԴ, 8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ,ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ)

ԱՄՓՈՓՎԵՑ «ԻՄ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ» ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ