Posts

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

Հայ-էստոնական կրթական համագործակցություն․ ընթերցանության ռազմավարությունների շուրջ սեմինար-քննարկում Սյունիքում

Պատմաբանի օր

Ուսուցիչների մասնագիտական շարունակական զարգացում: Մեդիագրագիտություն

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում. «Մոլորակն ունի իմ ու քո օգնության կարիքը» նախագծի երկրորդ խորհրդատվական սեմինար

«Պատմաբանի օրը» հանրապետական նախագծի խորհրդատվական սեմինարներ

Ուսուցիչների մասնագիտական շարունակական զարգացում: Մեդիագրագիտություն

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ասոցացված դպրոցների ցանցի «Երբ ձայնը ստեղծում է պատկեր» միջազգային դպրոցական մրցույթի արդյունքերը

Խորհրդատվական սեմինար

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 9–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ «ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

Դասընթաց «ՀՊՉ, առարկայական վերջնարդյունքներ։ Վերջնարդյունքների հիման վրա կազմված գնահատման բնութագրիչներ, օգտվելու եղանակները» թեմայով

Տավուշի մարզի 9-րդ դասարանի Գրականություն և Հայոց պատմություն ինտեգրված առարկաների քննության նոր ձևաչափի փորձարկում

ԱՐՎԵՍՏԸ ՀԱՆՈՒՆ ՁԵՎԱՓՈԽՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

Դասընթաց «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը» թեմայով

Դասընթաց «Ինքնուրույն սովորելու հմտությունների զարգացումը տարրական դասարաններում» թեմայով

Ընտրվել են գնահատման մենթորներ...

ՀՊՉ-ի ներդրման ընթացքը Վայոց ձորի մարզում

Մշտադիտարկումներ Երևանի Էրեբունի և Կենտրոն վարչական շրջանների հանրակրթական դպրոցներում

Սեմինար՝ «ՀՀ հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների դպրոցական և անհատական բաղադրիչով սահմանված առարկաների ծրագրերի և խմբակների 5-11-րդ դասարաններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը» թեմայով

Գավառի ավագ դպրոցի և Երևանի 105 ավագ դպրոցի հաջողությունները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցույթում

«ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ» ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

«Մոլորակն ունի իմ ու քո օգնության կարիքը» աշակերտական նախագծի առաջին խորհրդատվական սեմինարի մասին

Մշտադիտարկումներ Երևան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում