Posts

«Մեդիասպառո՞ղ, թե՞ մեդիաստեղծող» ծրագրին մասնակցած աշակերտները ներկայացրել են իրենց նախագծային աշխատանքները

Կայացավ «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի՝ «Ընթերցանությունը տարրական դպրոցում» ծրագրի ամփոփիչ հանդիպումը

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենների և տնօրենի տեղակալների» վերապատրաստման դասընթացներ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մարզերում և Երևանում «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է մասնագետների թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ․ (30 թափուր տեղ)

«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի՝ «Ընթերցանությունը տարրական դպրոցում» ծրագրի իրականացումը 2021-2022 ուստարում

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների և տնօրենների տեղակալների վերապատրաստումներ» ծրագիրը շարունակվում է