Posts

Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետության գնահատում՝ վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալսման և հարցման միջոցով

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի մշտադիտարկումները շարունակվում են Տավուշի մարզի Իջևանի տարածաշրջանում

Մեր օրերի անտեսանելի թշնամին՝ կորոնավիրուսը

ՏՈՒԱԳՏ։ Փետրվար

Շուտով ՀՀ մարզերում։ՀՊՉ։

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի մշտադիտարկումները շարունակվում են Տավուշի մարզում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեթոդական ցուցումներ

Վերապատրաստման դասընթաց դպրոցների փոխտնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալների համար

Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետության գնահատում՝ վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալսման և հարցման միջոցով