Posts

«Կրթությունը՝ պետության հենասյուն» խորագրով ուսուցչական համաժողով

«Կրթությունը՝ պետության հենասյուն» խորագրով ուսուցչական համաժողով

Հայտարարություն

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. գնահատման մեթոդաբանություն - 2024թ.-ի փոփոխություններով

Մասնագիտական բարեվարքություն, ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակություն

Կրթության ոլորտի օրենսդրություն և պրակտիկայի իմացություն

Մասնագիտական զարգացման համար պատասխանատվության ստանձնում

Ուսումնական գործընթացի համընդհանուր ներառականությունն ու մասնակցությունն ապահովող կարողություններ

Ուսումնառության գնահատում

Սովորողների կարիքների բացահայտում